Zapytaj o szkolenia
793 005 458
biuro@skillsyouneed.pl
0
No products in the cart.

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na konto Organizatora w terminie 5 dni roboczych przed datą szkolenia na podstawie otrzymanej faktury proformy (dotyczy firm). W przypadku zakupu uczestnictwa w szkoleniu online na naszej stronie należy dokonać wpłaty natychmiastowej na naszej stronie za pośrednictwem szybkich przelewów błyskawicznych Przelewy24.pl lub wykonując tradycyjny przelew środków na konto. Akceptacja warunku uczestnictwa w wydarzeniu na stronie skillsyouneed.pl jest konieczna i wiąże się z koniecznością dokonania opłaty. Opłaty w przypadku przelewu tradycyjnego należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych, jeżeli do szkolenia pozostało nie mniej niż 10 dni roboczych. Poniżej okresu 10 dni przed wydarzeniem należy dokonać przelewu w ciągu jednego dnia roboczego lub za pomocą błyskawicznych przelewów natychmiastowych. Przy składaniu zamówienia konieczne jest podanie wszystkich niezbędnych informacji kontaktowych w formularzu a także potwierdzenie informacji o zapoznaniu się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia na 5 dni roboczych przed szkoleniem lub do odwołania szkolenia z jednoczesnym zwrotem wpłaconych przez Uczestników kwot.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia Organizator pobierze następujące opłaty:
-100% ceny szkolenia w przypadku rezygnacji poniżej 30 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia
-10% ceny szkolenia w przypadku rezygnacji do 30 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (tzw. opłata serwisowa)

Każdorazowa rezygnacja z wzięcia udziału w szkoleniu na mniej niż 30 dni przed szkoleniem wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów organizatora. Nieobecność na szkoleniu i zwolnienia lekarskie nie zwalniają z konieczności dokonania opłaty. Jednak zamiast zgłoszonej osoby może wziąć udział w szkoleniu inna osoba wyznaczona przez zamawiającego. Zamawiający może również uczestniczyć w tym samym szkoleniu w kolejnym terminie przy założeniu, że cena szkolenia nie ulegnie podwyższeniu i szkolenie znajduje się w ofercie na stronie organizatora. O wszystkich zmianach należy poinformować niezwłocznie organizatora drogą mailową biuro@skillsyouneed.pl najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem). Powyższa oferta jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

PROCEDURA REKLAMACJI SZKOLEŃ

Skills You Need stosuje Procedurę Reklamacji realizowanych usług szkoleniowych zgodnie z treścią poniżej.

Reklamacje można zgłaszać do Skills You Need w formie pisemnej, listem poleconym lub mailem, na adres organizatora wskazany poniżej, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej.

 1. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3.0 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety ewaluacyjnej (ocena reakcji na szkolenie lub inną usługę rozwojową). Dotyczy to zarówno usług o charakterze zamkniętym, realizowanych na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa jak i usług o charakterze otwartym, w którym uczestniczą osoby indywidualne. Skills You Need chce uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników szkoleń, dlatego wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną opinię. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen z usługi w ankiecie ewaluacyjnej wynosi powyżej 3.0., niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.Kontakt:
  Skills You Need Daniel Kulaszewicz
  81-571 Gdynia
  ul. Starochwaszczyńska 33
  tel. 793 005 458
  @: biuro@skillsyouneed.pl

Dział sprzedaży: 793 005 458
Dział projektów: 690 532 670
Dział marketingu: 690 532 670

 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • zgłoszony problem – opis
  • dane kontaktowe do uczestnika/ instytucji, zgłaszającej reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail
  • nazwę i datę usługi, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie
  • proponowany przez uczestnika szkolenia sposób rozwiązania sprawy
 • Uczestnik usługi, który składa reklamację może wnioskować o:
  • bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne
  • bezpłatne miejsce na szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce
  • w przypadku reklamacji szkolenia o charakterze zamkniętym, w wyniku niezadowolenia uczestników szkolenia oraz osób reprezentujących Klienta, bezpłatne powtórzenie szkolenia z innym trenerem
  • zwrot kosztów usługi – wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie terminu/odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.

 

Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni  liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych). Skills You Need zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień umowy. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 2, Skills You Need wyznaczy uczestnikowi szkolenia 7 dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenie reklamacyjnego.

DANE REJESTROWE FIRMY SZKOLENIOWEJ:

Skills You Need Daniel Kulaszewicz

woj. POMORSKIE, pow. Gdynia, gm. Gdynia, miejsc. Gdynia, ul. Starochwaszczyńska, nr 33, 81-571, poczta Gdynia

Numer NIP 9581577360     PKD 85.59.B
Numer REGON 221516422
DANE KONTKTOWE

Skills You Need Daniel Kulaszewicz
81-571 Gdynia
ul. Starochwaszczyńska 33
tel. 793 005 458
@: biuro@skillsyouneed.pl

Dział sprzedaży: 793 005 458
Dział projektów: 690 532 670
Dział marketingu: 690 532 670 (http://pijarsupport.pl/)